logo

Vše začalo koncem roku 2015, kdy se v hlavě autora projektu zrodil nápad představit široké veřejnosti zajímavé a úspěšné osobnosti spjaté s Ašskem, tzv. pAšáky, kteří svými aktivitami přesahují hranice našeho regionu. Celá tato iniciativa je postupně budována na třech nosných pilířích, důvodech, proč projekt vlastně vznikl:

Slovník spisovného jazyka

pašák, -a m. (6. mn. -cích) (pašačka, -y ž.) (z něm. n. z maď.) ob. šikovný, schopný, dobrý, příjemný člověk, chlapík, chlapák: jsi p.!; je ve svém oboru p.; škoda ho, byl to p.; → expr. zdrob. pašáček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích)

pAšák, -a m. (6. mn. -cích) (pAšačka, -y ž.) (z Aše.) ob. pašák z Aše: jsi p.!; je ve svém oboru p.; škoda ho, byl to p.; → expr. zdrob. pAšáček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích)

Odkaz všech aktivit je zpracován do podoby webových stránek s kompletní databází všech jedinců, kteří byli představeni různými formami. Navíc se uskutečnil seriál tří neformálních besed vždy se třemi vybranými osobnostmi (v rozmezí únor - červen 2016), které dohromady navštívilo 400 diváků.

Natáčen byl také stejnojmenný video pořad ve spolupráci s internetovou televizí MVTV.cz. Dvanáct dílů, dvanáct osobností a rozhovory přímo v místech jejich působnosti. Prezentace probíhá i písemnou formou prostřednictvím tištěných a online médií.

V lednu r. 2017 proběhly dvě přednášky pro studenty místních škol, kteří se tak s projektem blíže seznámili.

Vyvrcholením celého projektu byl Galavečer Ašáků, který se uskutečnil v ašském kulturním centru LaRitma 25. února 2017 kde jinde, než v Aši.

Projekt spatřil světlo světa díky finanční podpoře města Aše a sponzorů, ale i neformální podpoře partnerů. Během doby jeho trvání mu byly uděleny záštity vrcholných institucí a podařilo se mu získat také podporu v podobě mediálního partnerství s některými českými médii.

Od března r. 2017 projekt pAšáci převzalo město Aš, které jej nadále zpravuje.

KDO ZA TÍM STOJÍ

Na realizaci projektu se podílí opravdu celá řada lidí,

nicméně duši mu vdechují především tito tři Ašané a zároveň kamarádi.

David Nushart

S nápadem začít vytvářet projekt pAšáci přišel David Nushart, student produkce na DAMU. De facto prví půlrok se projektu věnoval (při studiu na vysoké škole a jeho dalších mimoškolních projektech) “na plný úvazek”. Začal za pomoci své rodiny a široké veřejnosti vytvářet databázi kontaktů na jednotlivé zajímavé osobnosti, které následně oslovoval a vedl s nimi rozhovory (při besedách, do médií i již zmíněného video pořadu, jehož je autorem). Shánění financí, propagace, zkrátka dělal vše, na co si vzpomenete, ale také nevzpomenete. Také on v tom spěchu na plno věcí zapomněl, například na spánek bez budíku.

www.davidn.cz

Fabien Řezáč

Zhruba po prvním půl roce fungování do projektu naskočil (rychlostí blesku) Fabien Řezáč, který se zrovna vrátil do Aše po ukončení studia oboru Business Management na Univerzitě v Dundee. Schůzky s Davidem nabraly na četnosti a kvalitě. Projekt začínal dosahovat větších a větších rozměrů a Fabien se začal spolupodílet na produkci a na všem, co pod definici tohoto slova spadá. Přes rozhovory, marketing a copywriting, až po nadměrné pití kávy a nervová zhroucení.

www.fabienrezac.cz

Vojtěch Kotous

Od téměř samého počátku fungování projektu podával rady týkající se online prostoru Vojtěch Kotous, který je profesionálním webovým designerem. Po několika osobních schůzkách s Davidem se napřímo zapojil do tvorby webu, na kterém se momentálně nacházíte. Projektu tak vtiskl konkrétní vizuální podobu, která vás bude provázet na cestě pátrání po pAšácích. Kdyby si pod sebe nevzal tvorbu těchto stránek právě Vojta, tak věřte, že by nikdy nevznikly.

www.kotousvojtech.cz