PARTNEŘI TŘÍ BESED S pAŠÁKY

PARTNEŘI VIDEO POŘADU pAŠÁCI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNEŘI GALAVEČERA AŠÁKŮ

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER GALAVEČERA AŠÁKŮ

PARTNEŘI GALAVEČERA AŠÁKŮ

DĚKUJEME TAKÉ ZA SPOLUPRÁCI

Děkujeme všem lidem, kteří pomáhali a pomáhají našemu projektu, fandí mu a podpořili jej vlastními silami, financemi, nebo svou energií.

Vážně si toho velmi vážíme, díky!